Meting oppervlaktespanning

Opdrachtgever(s):                Toeleverancier in de metaalsector

Lijmsoort(en):                       n.v.t.

Substraten:                           ktl-behandeld staal

Jaar:                                      2014

 

Resultaten:                           Testen gedaan met stiften, inkten en PGX+ druppeltester.
                                              Resultaten zijn vertrouwelijk