Kruiptesten op tape-applicatie

Opdrachtgever(s):         Toeleverancier aan de trein- en trambouwsector

Lijmsoort(en):                Transfertape

Substraten:                    Aluminium/kurk

Jaar:                               2014

 

Resultaten:                    Speciaal frame waarmee lijmverbindingen op langdurige spanning kunnen
                                      worden gezet. Op kamertemperatuur, maar ook in de oven.
                                      Duidelijke verschuivng in bezwijkgedrag van cohesief (zie onderste foto) naar adhesief,
                                      wanneer er bij verhoogde temperaturen wordt getest