Ontwikkeling van lijmapplicatiemethode

Opdrachtgever(s):            Reclamebureau

Lijmsoort(en):                   2C Epoxy

Substraten:                       Proef: PE - Uiteindelijke toepassing: Aluminium

Jaar:                                  2013

 

Resultaten:                       Door een vulgaatje vanaf de zijkant te maken lukt het om het gehele lijmvlak
                                          te reinigen en met lijm te vullen. Het enigszins doorzichtige PE laat goed zien in
                                          welke mate de zwarte lijm de lijmholte vult